Important Dates

Application and Abstract Submission : 18th November 2022
Video submission deadline : 23th November 2022
Submission of extended abstract :inovasfkp22@gmail.com
Inovass2022 Award Ceremony : 28th November 2022
Inovas22 list of winners
E – Proceeding Inovas22
Inovas22 Programme Book

OFFICIAL POSTER

PERTANDINGAN e-INOVASI (INOVAS 22) 🔖

” Menguasai Perubahan: Kesejahteraan Diri, Kelestarian Sejagat ”

Inovasi 22 ❓Mari kami ceritakan serba sedikit berkaitan Inovasi 22.

📌Pertandingan Inovasi 22 dianjurkan bagi menggalakan pensyarah dan pelajar terlibat dalam penghasilan idea atau produk inovasi tersendiri.

📌Inovasi 22 merupakan pertandingan kesinambungan daripada pertandingan inovasi terdahulu (2019-2021).

📌Tujuan pertandingan ini adalah untuk semua pendidik di USIM berkongsi idea dan amalan pengajaran dan pembelajaran yang inovatif untuk meningkatkan kesejahteraan diri dan komuniti sejagat.

📌Pertandingan Inovasi 22 terbuka kepada Staf akademik USIM , pelajar dan juga orang awam.

AYUH SERTAI INOVASI 22 🔥