HALINA BINTI MOHD KHAN
Penolong Pendaftar Kanan ( Akademik )
06-7988187
halina.khan@usim.edu.my 

MUIN YAHAYA
Penolong Pendaftar Kanan ( Pentadbiran )
06-7988245
muin@usim.edu.my

NURUL ADIBAH BINTI MD SALLEH
Penolong Pendaftar ( Siswazah ,Penyelidikan dan Inovasi )
06-7988182
nuruladibah@usim.edu.my

ZUNITA ABDUL HAMID
Ketua Pembantu Tadbir
06-7988183
zunita@usim.edu.my

FATIMAH HANUM BINTI SAMSURI
Pembantu Tadbir Kanan
06-7988184
pej.fkp2@usim.edu.my

fatimahhanum@usim.edu.my

ROSMAWITRI BINTI BASIR
Pembantu Tadbir Kanan
06-7988700
rosmawitri@usim.edu.my

ALAWIYAH BINTI AHMAD
Pembantu Tadbir
06-7978654
alawiyah@usim.edu.my 

MOHAMAD FAIZANI BIN MUHAMMAD
Pembantu Tadbir
06-7988182
mohamad.faizani@usim.edu.my

MUHAMMAD AMIRUL AKMAL BIN CHE RAZALY
Pembantu Tadbir
06-7988243
m.amirul.akmal@usim.edu.my