PROF. MADYA DR. MOHD FAIZAL KASMANI
Dean
06-7988402 / 06-7988261
faizalkasmani@usim.edu.my

NORITA MOHD NOOR
Penolong Pegawai Tadbir (Kesetiausahaan) (N29)
06-7988403
noritanoor@usim.edu.my

DEPUTY DEAN

DR. WAN MOHD FAZRUL AZDI WAN RAZALI
Timbalan Dekan (Akademik dan Antarabangsa)
06-7988254 / 06-7988744
wmfazrul@usim.edu.my

 

 

DR. SUHAILIZA MD. HAMDANI
Timbalan Dekan (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)
06-7988687 / 06-7988272
suhailiza@usim.edu.my

PROF. MADYA DR. NUR KAREELAWATI ABD. KARIM
Timbalan Dekan (Inovasi dan Penyelidikan)
06-7988688
kareelawati@usim.edu.my