Home2023-09-13T12:09:37+08:00

Search for academic programme

Find a Course
Search

Highlights

Register Now
Click To View
Latest Edition
Latest Edition

Highlights

FKP Bulletin

FKP Article

FKP POSTGRADUATE RESEARCH CONFERENCE 2023 MELESTARIKAN PENDIDIKAN DAN KESEJAHTERAAN MANUSIA

October 30th, 2023|

Memperkasakan mahasiswa di peringkat Pengajian Tinggi merupakan salah satu matlamat utama pendidikan pada abad ke-21. Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan, Universiti Sains Islam Malaysia menyahut seruan tersebut dengan melaksanakan Postgraduate Research Conference 2023 dengan tema “Sustainable Education and Human Well-Being” bagi meraikan kelestarian pendidikan dan kesejahteraan manusia. Pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran telah diperkenalkan di seluruh institusi pendidikan tinggi di Malaysia. Kaedah pembentangan perlu dilihat sebagai satu elemen pembelajaran yang penting di mana elemen ini dapat memupuk sikap keyakinan diri dan sikap keupayan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan selain mengasah pemikiran kritis para pelajar. Postgraduate Research Conference 2023 (PRC23) adalah program yang diasaskan oleh Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan (FKP), Universiti Sains Islam Malaysia (USIM), yang bertindak sebagai pemangkin kepada pelajar pascasiswazah [...]

KUNJUNGAN HORMAT UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA (USIM) KE JABATAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM NEGERI SEMBILAN (JHEAINS)

September 11th, 2023|

Dalam agama Islam, aktiviti dakwah merupakan suatu usaha yang sangat mulia, dipandang tinggi dan mempunyai nilainya yang tersendiri. Ini kerana dakwah merupakan tugas utama para nabi dan rasul alayhim al-Solat wa al-Salam terdahulu dalam menyelamatkan umat manusia daripada gelapnya kejahilan kepada terangnya cahaya hidayah. Abu Al-A’la Al-Mawdudi (1903-1979) dalam membahaskan erti dakwah menyebutkan, dakwah bererti seruan Rasul menuju Ilahi, yakni mengajak manusia memiliki nilai-nilai terpuji dan agung. Dakwah itu menghidupkan manusia, iaitu menghidupkan pancaindera, pemerhatian, rasa, daya cipta dan hati nurani. Dalam Surah Fussilat 41, ayat 33, Allah SWT menyatakan: Dan tidak ada yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada (mengesakan dan mematuhi perintah) Allah, serta ia sendiri mengerjakan amal yang soleh, sambil berkata: "Sesungguhnya aku adalah [...]

ALL ARTICLES

Frequently Asked Questions

Maklumat berkaitan halaman Media Sosial FKP2021-12-22T02:29:08+08:00
Bagaimana cara untuk menghubungi pejabat pentadbiran FKP?2021-12-22T02:04:33+08:00

Boleh hubungi pejabat pentadbiran FKP melalui no. talian seperti berikut: 

Pejabat  No. Tel. Pejabat 
Pejabat Dekan  06-7988402
Akademik  06-7988184
Pentadbiran  06-7988182
Bila waktu operasi kaunter dan pejabat FKP?2021-12-22T02:00:45+08:00

Waktu operasi dan berurusan pejabat FKP seperti berikut: 

HARI  WAKTU 
Isnin – Khamis (kecuali Cuti Umum)      8.30 pagi – 1.00 petang 2.00 petang – 5.00 petang 
Jumaat (kecuali Cuti Umum)      8.30 pagi – 12.15 tengah hari 2.45 petang – 5.00 petang 

Web Latest Updated : 11/09/2023        10.00AM