Head Programme

/Head Programme
Head Programme 2019-07-03T13:16:51+00:00

DR. SUHAILIZA MD. HAMDANI
Ketua Program Dakwah dan Pengurusan
Islam
06-7988181 / 06-7988759
suhailiza@usim.edu.my

DR. SITI NUBAILAH MOHD YUSOF
Ketua Program Kaunseling
06-7988255 / 06-7988717
nubailah@usim.edu.my

DR. ROSNINAWATI HUSSIN
Ketua Program Komunikasi
06-7988258 / 06-7988726
ninahussin@usim.edu.my

DR. MOHD ROSMIZI ABD RAHMAN
Ketua Program Akidah dan Agama
06-7988185 / 06-7988274
rosmizi@usim.edu.my

DR. EIZAN AZIRA MAT SHARIF
Ketua Program Komunikasi Media Baharu
06-7988271 / 06-7988259
eizansharif@usim.edu.my