/Administrations
Administrations 2019-01-10T14:35:29+00:00

MUIN YAHAYA
Penolong Pendaftar Kanan
06-7988245
muin@usim.edu.my

SHARRAZMI ANAS
Penolong Pendaftar
06-7988187
sharrazmi@usim.edu.my

WAN NORLIYANA WAN ZULKIFLI
Penolong Pendaftar
06-7988703
wannorliyana@usim.edu.my

ZUNITA ABDUL HAMID
Pembantu Tadbir Kanan
06-7988183
zunita@usim.edu.my

NURZILLAWATY MOHD ZAIDIN
Pembantu Tadbir
06-7988184
pej.fkp2@usim.edu.my

KAMARUL SHAH KASHAH
Pembantu Tadbir
06-7988182
pej.fkp3@usim.edu.my

NORRUFADHILAH SHAHARI
Pembantu Tadbir
06-7988700
norrufadhilah@usim.edu.my

INTAN NORAIZAH RAINI
Pembantu Tadbir
06-7988700
intannoraizahraini@usim.edu.my

KAMARUL AMRI KAMALRUZAMAN
Pembantu Operasi Kanan
06-7988243
kmamri@usim.edu.my