Sarjana Kaunseling(SPADA)

PROGRAM PASCA SISWAZAH DALAM  PENYALAHGUNAAN DADAH

 (SPADA)

Pengenalan

 Program Diploma Siswazah Dalam Penyalahgunaan Dadah (SPADA) merupakan program pengajian yang ditawarkan di Fakulti Kepimpinan dan pfizer viagra on line Pengurusan, Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) mulai tahun 2005. penawaran program ini merupakan sumbangan IPTA dalam melahirkan kumpulan pakar, perancangan dan pemikir bagi membantu negara memerangi dadah sebagai musuh No 1 Negara. Program SPADA di Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan, USIM menawarkan latihan kepakaran dalam bidang penyalahgunaan dadah dengan menyediakan prasarana yang lengkap bagi proses pengajaran dan pembelajaran. Program SPADA ini juga mempunyai hubungan keorganisasian yang mantap dengan Agensi Antidadah Kebangsaaan (AADK) dan agensi-agensi lain termasuk badan-badan NGO yang berkaitan dngan penyalahgunaan dadah.

SPADA juga menjalankan penyelidikan dan penerbitan serta berusaha untuk menjadi sebuah pusat kecemerlangan dalam penyalahgunaan dadah dengan memberi penekanana kepada aspek agama sebagai bidang tujahan utama. Pada tahun 2005, Program SPADA ini telah mula diperkenalkan di mana Bahagian Latihan Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) dan Bahagian Tajaan Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) telah memberikan kerjasamanya dalam menaja calon-calon yng berkhidmat dalam perkhidmatan awam yang ingin mengikuti program ini mengikut syarat-syarat dan kelayakan yang diteteapkan.

 Objektif

 Program ini bertujuan untuk melahirkan kumpulan pakar dalam bidang pencegahan, rawatan dan pemulihan, penjagaan lanjutan dan juga pengurusan perkhidmatan-perkhidmatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan.

Di akhir program, pelajar akan mempunyai kecekapan dari segi pengetahuan, kemahiran dan only best offers buy diovan no prescription sikap dalam :

Membina program pendidikan pencegahan, rawatan dan pemulihan, penjagaan lanjutan dan pengurusan perkhidmatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan dadah melalui pendekatan bersepadu, antara disiplin serta berasakan penyelidikan.

  • Melaksanakan program-program jangka pendek ddan juga jangka panjang dalam pendidikan pencegahan, rawatan dan pemulihan, penjagaan lanjutan dan pengurusan perkhidmatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan dadah.
  • Proses-proses rawatan dan pemulihan dalam pelbagai peringkat dan persekitaran.
  • Menguruskan perkhidmatan-perkhidmatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan dadah pendekatan bersepadu.

 
Tempoh Pengajian

Program ini ditawarkan selam 9 bulan secara sepenuh masa. Kursus dijalankan dalam tiga (3) penggal. Setiap penggal kuliah memakan masa 10 minggi. Pelajar akan mengikuti program Internship dalam setiap  penggal.

Syarat Kemasukan

Mempunyai Ijazah Pertama dalam bidang Kaunseling / Bimbingan dan Kaunseling atau Ijazah Pertama dalam mana-mana bidang yang sesuai dan mempunyai pengalaman sekurang-kurangnya tiga (3) tahun dalam bidang berkaitan seperti kaunselor di where to buy inhaler Pusat Pemulihan Dadah, Pegawai Kebajikan, Pegawai Penjara, Pegawai Kesihatan, Pegawai Antidadah dan mempunyai pengalaman dalam bidang berkaitan dengan pencegahan, rawatan dan pemulihandan penjagaan lanjutan.

 Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan
Universiti Sains Islam Malaysia, Bandar Baru Nilai, 71800, Nilai, Negeri Sembilan, MALAYSIA
Tel: +606-7988182/8184, Faks: +606-798 8252 , Emel : Alamat e-mel ini dilindungi daripada spambots. Anda perlukan JavaScript diaktifkan untuk memaparkannya.