Sarjana Kaunseling(Kaunseling Keluarga)

Sarjana Kaunseling


Latarbelakang

Sesuai dengan "Agama itu adalah satu nasihat" maka program kaunseling ini diperkenalkan kerana ia didapati selari dengan matlamat untuk memperbaiki, mencegah dan try it using cialis memulihkan segolongan ahli masyarakat negara ini daripada sebarang gejala buruk.Program ini telah mengambil kumpulan pelajar sulungnya pada tahun 2004/2005. Adalah diharapkan, program ini akan menjadi satu wadah untuk menghasilkan graduan yang berpengetahuan, mahir dan profesional dalam bidang kaunseling. Program ini juga diharapkan akan dapat mengembangkan lagi syiar Islam dengan membuka ruang kepada para penyelidik dan pendidik untuk mengkaji, menyelidik dan menyebarkan pengetahuan berkaitan dengan kaunseling.

Objektif

Program kaunseling ini ditawarkan bagi melahirkan kaunselor profesional yang memiliki pengetahuan, kemahiran dan menghayati etika kerja kaunseling serta mernpunyai asas pengajian Islam yang kukuh bagi memenuhi tuntutan sernasa.


Melahirkan kaunselor yang berpengetahuan dalam bidang kaunseling dan pengajian Islam yang dapat menjalankan tugas-tugas pembangunan, pencegahan,penasihatan, bimbingan dan pemulihan insan.

Memberi kefahaman mendalam kepada pelajar tentang falsafah, teori dan buy cialis generic online konsep yang berkaitan dengan kaunselingdan pengajian Islam supaya dapat diaplikasikan dalam tugas dan kehidupan.

Meningkatkan kemahiran dalam bidang kuanseling, pengurusan, program pembangunan insan dan pembangunan Islam menerusi pendekatan kaunseling secara profesional.

Mewujudkan kesedaran perihal pentingnya kaunseling sebagai mekanime dakwah yang relevan dengan tuntutan semasa.

Melahirkan Individu yang berkebolehan mengaplikasikan ilmu, teori dan konsep kaunseling dalam menjalankan tugas di pelbagai sektor pekerjaan.

 Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan
Universiti Sains Islam Malaysia, Bandar Baru Nilai, 71800, Nilai, Negeri Sembilan, MALAYSIA
Tel: +606-7988182/8184, Faks: +606-798 8252 , Emel : Alamat e-mel ini dilindungi daripada spambots. Anda perlukan JavaScript diaktifkan untuk memaparkannya.